Informatie van de oudercommissie

Ouders en/of verzorgers zijn erg belangrijk voor onze kinderopvang. We houden rekening met hun wensen en gewoontes waardoor de afstand tussen de thuissituatie en de kinderopvang zo klein mogelijk wordt. Naast de jaarlijkse oudergesprekken probeert Kinderopvang Madelief ieder jaar een informatie avond te organiseren waarvoor we regelmatig gastsprekers uitnodigen. U kunt hierbij denken aan een kinderoefentherapeut, een logopediste, een kindercoach enzovoort. De oudercommissie organiseert ieder jaar het sinterklaas feest en één keer in de twee jaar een zomerfeest.

Per 1 januari 2005 is de Wet Kinderopvang van kracht. Deze wet geeft ouders de mogelijkheid om te adviseren en invloed uit te oefenen op belangrijke beleidsonderwerpen betreffende de kinderopvang. Kinderopvang Madelief heeft een oudercommissie die bestaat uit 5 leden die de belangen van alle kinderen en hun ouders behartigen.

  • Alex de Groot (Voorzitter)
  • Ilse Heida
  • Janneke Schaap
  • Jos Hiemstra

De oudercommissie is bereikbaar op oudercommissie.madelief@hotmail.com