Visie en Missie

Kinderopvang Madelief te Delfstrahuizen (Friesland)  hanteert de pedagogische visie van de Verenigde Agrarische Kinderopvang. De doelstelling van Kinderopvang Madelief:

  • Respect voor het kind
  • Ruimte bieden in psychische en fysieke zin
  • Het bieden van individuele aandacht
  • Positieve benadering

Het belangrijkste doel voor Kinderopvang Madelief is dat de kinderen de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen en zich te ontplooien in een veilige omgeving. Om dit doel te bereiken is het aanbieden van regelmaat van groot belang. Door elke dag dezelfde structuur aan te bieden met vaste leidsters op de groep, creëren we veiligheid en rust. Bij ons is ieder kind uniek!