Buitenschoolse opvang

De buitenschoolse opvang is voor kinderen van 4 - 12 jaar, naast thuis en school, de derde “opvoedingssfeer”. De opvang dient daarom zo goed mogelijk aan te sluiten bij de opvoedingssituatie thuis. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen zich thuis voelen en dat ze, net als thuis, activiteiten kunnen doen die aansluiten bij hun interesses en mogelijkheden.

Groepsindeling

De buitenschoolse opvang bestaat uit één groep van 20 kinderen in de leeftijd van 4 –12 jaar. De buitenschoolse opvang bevindt zich op de eerste verdieping.Dit is een grote ruimte waar de kinderen naar hartenlust kunnen spelen. Bij de activiteiten wordt er rekening gehouden met het verschil in leeftijden tussen de kinderen. Ook bij de inrichting en het aanschaffen van materiaal is er rekening gehouden met de verschillende leeftijden en interesses.

Vervoer van school naar de Buitenschoolse Opvang Madelief

Madelief regelt het vervoer van school naar de Buitenschoolse Opvang. De kinderen worden met de Madelief bus (met extra verzekering) van school gehaald. Ook rijdt er op maandag een taxi busje van taxibedrijf Witteveen mee naar De Spoarsiker in Echtenerbrug. Er is regelmatig contact tussen Madelief en de scholen om het ophalen zo soepel mogelijk te laten verlopen. Wanneer ouders het goed vinden dat hun kind zelfstandig op de fiets naar de BSO komt, willen wij dat graag weten, zodat wij rekening kunnen houden met de binnenkomst van uw kind op de BSO. De kinderen die op Twa Yn Ien en De Spoarsiker in Echtenerbrug, De Reinbôge in Bantega en De Wynbrekker en Eben Heazer in Oosterzee zitten worden door ons opgehaald. 

Vakantieopvang

Heeft u alleen opvang nodig in de vakanties? Dit kan ook bij de Buitenschoolse Opvang van Madelief. Vanaf januari 2012 bieden wij een 3, 5 of 8 weken pakket aan. U hoeft dan geen 40 weken pakket erbij te nemen.
In de vakanties werken we met thema's die aansluiten op iedere leeftijdscategorie.

Voorschoolse opvang (VSO)

Een ochtend loopt van 7.00 uur tot 8.30 uur (VSO). Tijdens reguliere schoolweken zullen kinderen die tussen 7.00 en 8.30 opgevangen worden op de begane grond in de groepsruimte van de kinderdagverblijf groep. Op dit tijdstip zijn de BSO leidsters niet aanwezig. VSO kan alleen afgenomen worden in combinatie met een lange of korte middag.

Interesse?

U kunt vrijblijvend bellen voor een afspraak op nummer: 0514 54 20 47 of e-mailen naar: info@kinderopvangmadelief.nl.